Informačný web pre ľudí, ktorí chcú meniť svoje okolie k lepšiemu.

Tvoríme krajšie susedstvá a komunity

Nájdete tu rady, inšpirácie a dokumenty, ktoré vám uľahčia starostlivosť o vaše susedstvá a verejné priestranstvá.

Inšpirácie

Poď na dvor (Košice)

Susedská iniciatíva, ktorá vznikla na Kisdyho dvore v mestskej časti Košice Sever. Miestna komunita postupne kultivuje a premieňa svoje okolie a organizuje rôzne typy spoločenských podujatí.

Komunitná záhrada KVP (Košice)

Je vysadená jedlými a liečivými rastlinami na princípe ekologického a permakultúrneho spôsobu pestovania. Starajú sa o ňu susedia zo sídliska KVP, zamestnanci Výmenníka Wuppertálska a aktívni obyvatelia Košíc.

Mlynský náhon, o. z. (Košice)

Občianske združenie s ambíciou obnoviť Mlynský náhon v jeho pôvodnom koryte a vytvoriť súvislý biokoridor pozdĺž celého vodného toku s mestotvornými, environmentálnymi a spoločenskými funkciami.

Dobrý kolektív (Košice)

Skupina košických a slovenských študentov sa rozhodla zrevitalizovať mestské street-ballové ihrisko a jeho blízke okolie. Na túto asfaltovú plochu namaľovali dielo renomovaného grafického dizajnéra. Nájdete ho v mestskom parku.

Trash heroes (Košice)

Partia mladých ľudí, ktorá vo voľnom čase začala meniť svoje okolie k lepšiemu. Odstraňujú nelegálne skládky, upratujú mesto, parky aj priľahké lesy. Za posledné roky vyčistili naše okolie od desiatok ton odpadu.

Save nature by Čivas (Košice)

Košické občianske združenie, ktoré sa venuje likvidácii skládok v mestských častiach Košíc a pomáha pri výsadbe stromov. Organizuje tiež rôzne dobrovoľnícke akcie v meste. 

Green society o.z. (Košice)

Venujú sa aktivitám zameraným na ochranu životného prostredia a znižovanie dopadu ľudskej činnosti na prírodu. Zároveň zvyšujú informovanosť o témach ako bezodpadový život, recyklovanie, znižovanie uhlíkovej stopy či ochrana prírody.

Výmenníky (Košice)

7 starých výmenníkových staníc na sídliskách bolo prebudovaných na komunitné / kultúrne centrá. Rozvíjajú potenciál aktívnych ľudí, zlepšujú imidž sídlisk a budujú kultúrnu infraštruktúru mimo centra mesta. Okrem toho podporujú iniciatívy miestnych obyvateľov.

LIKE – máme radi Košice

Občianske združenie, ktoré sa zameriava na organizovanie dobrovoľníckych aktivít (zbieranie odpadkov, pomoc pri rekonštrukcii detských ihrísk, úpravu zelene, boj s inváznymi rastlinami) a tvorbu analýz, ktoré zlepšia život v Košiciach.

Stromy v meste (Sečovce)

Iniciatíva nadšencov, priateľov a známych, ktorí sa rozhodli, že vo svojom meste zasadia nové stromy. Úspešne zvládli vybavovanie povolení, zháňanie sponzorov aj samotnú realizáciu. Nakoniec sa im v meste podarilo zasadiť 43 nových stromov.

Strom darom (Nové Zámky)

Projekt „Strom darom“ je cielenou iniciatívou skupiny ľudí, ktorí majú záujem v meste Nové Zámky rozvíjať a chrániť verejné priestory, na ktorých sa nachádza, alebo by mohla byť vysadená zeleň.

Susedia na dvore (Bratislava)

Prvá bratislavská susedská komunita, fungujúca už od roku 2012. Majú za sebou mnoho spoločných akcií a kultúrnych podujatí. Na ich dvore sa už štrikovalo, čítali sa tu knihy, vystavovali fotky, debatovalo, pozeral sa film i počúvalo violončelo.

Stará jedáleň (Bratislava)

Lokálne neziskové organizácie a susedská komunita premenili starú, opustenú a zarastenú jedáleň na unikátne miesto pre mladých ľudí založené na nízkoprahových princípoch. Poskytuje bezpečný a otvorený priestor na trávenie voľného času.

Cyklokuchyňa (Bratislava)

Cyklokuchyňa je komunitný bicyklový priestor. Okolo starého prepravného kontajnera sa dejú všetky druhy aktivít, ktoré súvisia s cyklistikou. Tento projekt tiež kultivuje verejný priestor a oživuje nábrežie Dunaja pri Starom moste.

Koza v Háji (Bratislava)

Sídlisková komunitná záhrada na nevyužívanej ploche bývalého detského ihriska v petržalskom vnútrobloku. Ich cieľom je revitalizácia priestoru, pestovanie rastlín, zlepšovanie vzťahov v komunite a inšpirovanie okolia.

Esta es una Plaza (Španielsko)

Živá susedská komunita, ktorá do susedstva priniesla umenie, spoločné debaty, koncerty, nástenné maľby aj spoločnú komunitnú záhradu.

Poljanski vrt (Slovinsko)

Komunitná záhrada v slovinskej Ľubľane je miestom susedských stretnutí, platformou, kde sa môžu ľudia inšpirovať, vymieňať si skúsenosti, záhradkárčiť či nechať svoje deti voľne pobehovať a poznávať svet.

Dencklerblock (Nemecko)

Susedská komunita dvoch bytových domov v meste Würzburg. Premieňajú svoje okolie a organizujú rôzne typy kultúrnych a spoločenských udalostí.

Pozrite si celú galériu