Podujatia

1. Živé susedstvo je dobré susedstvo

Živé susedstvo neznamená hlučné susedstvo. Je to bezpečné prostredie, kde sa ľudia poznajú, zdravia sa, a vedia si navzájom pomôcť. Takéto prostredie je dobré pre všetkých. Na ilustráciu pár dôvodov:

  • Keď sa vaše deti vonku hrajú, vaši susedia o nich vedia a dávajú na nich pozor.
  • Vaše okolie bude čistejšie. Ľudia sa radšej starajú o prostredie, ktoré majú radi.
  • Vaše deti si v okolí ľahšie nájdu kamarátov.
  • Spoločné akcie a udalosti upevnia susedské priateľstvá a putá.

2. Zorganizujte akciu pre susedov

Začnite niečim príjemným, čo poteší všetkých susedov bez ohľadu na vek, hobby, či zameranie. Spoločný piknik, grilovačka či ochutnávka vína môže byť výborným spôsobom ako prelomiť ľady a anonymitu.

Takúto udalosť je najlepšie spojiť so zisťovaním potrieb vašich susedov. Čo ich v susedstve najviac trápi? Čo by chceli zmeniť? Ako by sa chceli zapojiť? Poznajú iných aktívnych susedov, ktorí by chceli pomôcť?

3. Chcete zorganizovať väčšiu akciu? Nahláste ju na mestskej časti.

V prípade väčších akcií, grilovačiek či udalostí, na ktorých zaznie hudba je odporúčené, nahlásiť ich vopred na miestny úrad. Je to jednoduchý a rýchly proces. Vyplníte formulár a zanesiete ho na podateľnu vašej mestskej časti. Vyhnete sa tak prípadným problémom s neprajníkmi, poprípade s mestskou políciou.

4. Plánujte

Ak ste sa s vašimi susedmi už zoznámili, spoznali svoje časové kapacity, ochotu a témy, ktoré vás zaujímajú – dohodnite si orientačný plán ďalších akcií a stretnutí.

  • Aká by mohla byť ďalšia spoločná akcia..
  • Čo by ste chceli robiť v krátkodobom a čo v dlhodobom horizonte.
  • Rozdeľte si témy, ktoré každého z vás zaujímajú.
  • Poobhliadnite sa po možných finančných zdrojoch, ktoré by vaše akcie pokryli.