Predzáhradky

1. Prečo sa starať o predzáhradku?

Starostlivosť o vlastnú predzáhradku vie byť krásne hobby a najjednoduchší spôsob ako skrášliť vaše okolie. Vlastnými rukami môžete premeniť zanedbaný kus mesta na rozkvitnutý záhon. Okrem toho potešíte a inšpirujete susedov a všetkých okoloidúcich.

2. Ako začať? Plánovaním.

Ak je vaša predzáhradka zanedbaná a nik zo susedov sa o ňu nestará – môžete začať hneď. V prvom rade si prácu naplánujte. Ak budete mať jasný plán čo a kam vysadiť – o to jednoduchšia bude samotná práca. Navyše – ušetríte si tým množstvo času, energie, peňazí a neúspechov.

  • Výber rastlín a rozloženie výsadby zvoľte podľa toho, koľko času viete týždenne venovať starostlivosti o vysadené rastliny (odstraňovanie buriny, kosenie atď.).
  • Spravte si jednoduchý nákres, kde si vyznačíte ako by mala vaša predzáhradka vyzerať.
  • Počas plánovania myslite aj na suché mesiace. Rastliny, ktoré potrebujú veľa vody budete musieť pravidelne polievať. Vyžaduje si to fyzickú silu a pokiaľ nemáte v bloku spoločný vodovod – aj ochotu nosiť vodu z vášho bytu.

3. Čo a kam sadiť?

Najdôležitejšou vecou je orientácia vašej predzáhradky. Je slnečná, tienistá, či v polotieni? Od toho závisí akým rastlinám a kvetom sa v nej bude dariť. Inšpirujte sa vo vašom susedstve a pozrite si akým rastlinám sa darí v blokoch s podobnou orientáciou predzáhradky. Ak sa chcete vydať vlastnou cestou – ponúkame Vám zoznam rastlín, ktorý pripravila platforma bratislavskisusedia.sk.

4. Pomoc od mesta

So starostlivosťou o vašu predzáhradku vám vie pomôcť aj mesto pomocou Správy mestskej zelene. Informujte ich o svojom zámere obnoviť a skrášliť vašu predzáhradku a oni vám poskytnú bezplatné konzultácie, ale aj výživný kompost, ktorý Vám sadenie výrazne uľahčí. Rovnako sa informujte u vášho starostu, pretože niektoré MČ poskytujú príspevky na kúpu rastlín do predzáhradiek.

5. Pomoc od vášho bytového podniku či správcovskej spoločnosti.

Ak ste do vašej predzáhradky nakúpili rastliny či potrebné náradie – nechajte si to preplatiť vo vašom bytovom podniku či správcovskej spoločnosti. Tieto typy výdajov sa dajú často preplatiť z bytového fondu. Najprv si to však overte.

6. Čo nesadiť!

Určite nesaďte žiadne stromy, pretože ich hlboké korene by mohli narušiť podzemné siete, či kanalizáciu. Rovnako je zakázané sadiť akékoľvek druhy inváznych rastlín. Rovnako neodporúčame do predzáhradok umiestňovať záhradných trpaslíkov či iné dekoratívne objekty. Vystavujete ich riziku krádeže a u mnohých ľudí vzbudzujú skôr rozpačité reakcie.

7. Vodozádržná nádoba

Keďže máme stále suchšie letá – starostlivosti o predzáhradky veľmi prospejú akékoľvek vodozádržné opatrenia. Veľkokapacitná nádoba zachytávajúca vodu z odkvapov vám zníži náklady a navyše nemusíte plytvať pitnou vodou na polievanie zelene. O preplatenie nákladov skúste požiadať vašu mestskú časť.

  • Na katastri nehnuteľností si overte – kto je vlastníkom pozemku.
  • Prekonzultujte svoj zámer s vašou mestskou časťou a zistite s čím všetkým vám vedia pomôcť.
  • Majiteľa pozemku a jeho správcu (zvyčajne Správa mestskej zelene) písomne požiadajte o súhlas s umiestnením vodozádržnej nádoby. Priložte k tomu aj jednoduchú vizualizáciou vášho riešenia.
  • V prípade, že vodu budete zbierať zo súkromnej budovy – požiadajte o povolenie aj jej majiteľa.