Komunitné záhrady

1. Nájdite vhodný priestor

Výber priestoru je pre vybudovanie úspešnej komunitnej záhrady kľúčový. Identifikujte a posúďte vhodné lokality a všetky prístupné zdroje (voda, infraštruktúra, lokalita, susedia, existujúce komunity atď.). Komunitná záhrada má byť pre susedstvo pridanou hodnotu a nie záťažou.

2. Identifikujte záujemcov

Máte vo svojom okolí aktívnych jednotlivcov alebo dokonca živé komunity? Nájdite ich! Na tvorbe komunitnej záhrady sa môžu podieľať miestni dôchodcovia, susedia, nadšenci, žiaci, študenti, umelci ale aj Správa mestskej zelene. Spoločnými silami a rozumnou koordináciou spolu vytvoríte krásny priestor.

3. Plánujte

Proces tvorby komunitnej záhrady môže byť aj živelný – no ak si predtým pripravíte aspoň základný plán prác, rastlín a prvkov – ušetríte si množstvo času, energie a sklamaní.

  • Koľko a akých rastlín plánujete sadiť?
  • Preferujete vyvýšené záhony alebo políčko?
  • Kde bude kompost?
  • Kam umiestnite sedenie a oddychové prvky?
  • Poraďte sa s ľuďmi, ktorí komunitnú záhradu už majú.