Upratovanie

1. Chcete upratať a vyčistiť vaše susedstvo?

Mnoho košických susedstiev je v nelichotivom stave. Zvlášť menej frekventované zákutia sú plné odpadu, špiny, či dokonca stavebnej sute. Na okrajoch mestských častí zas nachádzame nelegálne skládky, ktoré hromadia odpad často celé roky. Spôsobov ako to zmeniť je viacero.

2. Zorganizujte upratovanie s vašimi susedmi a priateľmi.

Najjednoduchšie je začať s vašimi priateľmi a blízkymi susedmi. Spravte si z upratovania spoločnú udalosť, na ktorej sa budete cítiť príjemne. Venujte sa vášmu blízkemu okoliu a dajte do poriadku miesta, ktorých stav trápi celé vaše susedstvo. Vašu prácu ocení veľa ľudí. Niektorí z nich sa k vám nabudúce radi pridajú.

3. Odkiaľ zohnať vrecia, rukavice a náradie?

Najjednoduchšou cestou ako získať všetky potrebné veci je osloviť starostu vašej mestskej časti. Vo väčšine prípadov vám všetko potrebné zabezpečia alebo aspoň preplatia náklady, ktoré ste na kúpu vynaložili. Musíte však platiť v hotovosti a nezabudnite si odložiť bloček.

4. Potrebujete pomoc alebo poradiť?

V Košiciach fungujú minimálne dve iniciatívy, ktoré sa upratovaniu Košíc systematicky venujú. Majú mnoho skúseností a užitočných kontaktov. Skúste sa na nich obrátiť s prosbou o pomoc – a možno sa k vašej iniciatíve pridajú alebo vám aspoň dobre poradia.

5. Vyzbierali ste toho veľa? Požiadajte o odvoz odpadu.

V prípade, že ste vyzbierali veľa odpadu a kapacita miestnych kontajnerov nie je dostačujúca, ozvite sa spoločnosti KOSIT, ktorá má na starosti odvoz odpadu z mesta. Opíšte im miesto, kde ste vyzbieraný odpad nechali a poproste ich o odpratanie.

6. Nazbierali ste aj zelený odpad? Nechajte ho skompostovať!

Ak bolo súčasťou vášho upratovania aj hrabanie lístia, trhanie buriny či strihanie živých plotov – požiadajte o odvoz biologicky rozložiteľného odpadu Správu mestskej zelene. Biologický materiál odvezú a premenia na užitočný kompost.